TDB
Önemli
Tarihler

Davet

Değerli Meslektaşlarımız;

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD), İstanbul-Trakya ve Bursa Şubeleri'nin ortaklaşa olarak 2022 yılında ikincisini düzenleyeceği 'Kuzey-Güney Marmara Romatoloji Buluşmaları 2' nin duyurusunu yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Oldukça iyi geri bildirimler aldığımız ilk toplantımızda, farklı ve yaratıcı sunum ve tartışma yöntemleri ile romatolojide ipuçlarını aramıştık. İkinci toplantımızda da hem romatoloji hem de fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında pratikte karşılaştığımız konular üzerine temel ve ileri bilgi seviyemizi arttıracağız, karşılaşılan problemlere çözüm arayacağız ve yine yepyeni, interaktif sunumlar ile karşınızda olacağız. Bu sempozyuma meslektaşlarımız romatoloji ve fiziksel tıp-rehabilitasyon alanı ile ilgili sözlü ve poster bildiri sunumu ile katılım sağlayabileceklerdir. Paneller ve meslektaşlarımızın kendi tecrübelerini yansıtacağı bildiriler yüz yüze yapılacaktır.

Yüz yüze gerçekleştirmeyi düşündüğümüz sempozyumumuz 14-16 Ekim 2022 tarihlerinde Margi Otel, Edirne'de yapılacaktır. Yüz yüze toplantıların sadece tüm duyularımızla öğrenmeyi teşvik etmediğini, ayrıca meslektaşlarımızın çok güzel iletişimler kurmasına olanak sağladığını biliyoruz. Pandemi döneminde özlemini duyduğumuz bu karşılıklı yüz yüze paylaşımları, batıdaki serhat şehrimiz Edirne'de gerçekleştirecek olmak da bizi ayrıca heyecanlandırıyor.

Sizleri payitaht ve cumhuriyet kültürünü dokularında taşıyan, batı sınırımızı oluşturan iki nehrin birleştiği kadim ve aydınlık kentimiz, Edirne'mize davet ediyoruz. Lütfen tarihleri ajandanıza not ediniz.

Sevgi ve saygılarımızla..Prof. Dr. Murat Birtane
Sempozyum Eş Başkanı

Prof. Dr. Lale Altan
Sempozyum Eş Başkanı